Ceník

Naše školička Želvičky je soukromá, a proto nepobírá žádné dotace ani příspěvky na provoz, jako je tomu u dětských skupin a státních školek.

Cena zahrnuje

Celodenní pitný režim, pojištění dětí i provozovatele, hygienické potřeby a praní prádla, výtvarný materiál pro vyrábění (včetně výtvarných potřeb), zážitkovou pedagogiku, prvky Montessori (respektovat a být respektován), didaktické pomůcky, dvojjazyčná anglicko-česká výuka (1 anglicky a 1 česky mluvící teta) je součástí denního dopoledního programu ve třídě, dětičky se učí oba jazyky současně, preventivní program Zdravý zoubek, foto a video dokumentace, drobné dárky pro děti, Mikulášská, Vánoční, Velikonoční nadílka, Narozeninová oslava s dárkem, dárek k MDŽ, ke Dni Matek a MDD, slavnostní ukončení docházky při odchodu ze Želviček (pokud si to rodiče přejí), canisterapie (práce se zvířátky) a další aktivity, nájemné a energie, dovoz a distribuce stravy, kvalifikované tety, úklid a údržba prostor.

Cena neobsahuje

Pleny (pokud je dětičky ještě potřebují), vstupné na kulturní a vzdělávací akce, svoz a rozvoz dětí.

Celodenní pobyt - 4 týdny (20 pracovních dní)

 Dní z týdne Děti do 3 let Děti od 3 let
 5  9 800,- 8 800,-
 4  8 000,- 7 000,-
 3 6 500,- 5 500,-
 2 5 000,- 4 000,-
 1 4 000,- 3 000,-

 

Půldenní pobyt - 4 týdny (20 pracovních dní)

Pouze v případě volné kapacity.

 Dní z týdne Děti do 3 let Děti od 3 let
 5  6 900,- 5 900,-
 4  5 900,- 4 900,-
 3 4 900,- 4 000,-
 2 3 900,- 3 000,-
 1 2 900,- 2 000,-

 

Další informace ke školkovnému

 • Celodenní docházka od 7-17 h, půldenní docházka od  7-12h/ od 12-17h.
 • Docházka nad rámec 4 týdnů se doplácí dle výše uvedeného ceníku zvlášť.
 • Za absence (z jakéhokoli důvodu) a za Státní svátky se náhrada neposkytuje.
 • Letní prázdninový provoz: v době letních prázdnin budou Želvičky otevřené i pro děti z jiných státních školek či dětských  skupin. Pokud budete mít zájem, je možné se přihlásit na Vámi zvolený termín.
 •  Školkovné za letní prázdniny – dítě 1-3 roky: 3500 Kč za celodenní týdenní docházku, dítě 3-6 let: 3000 Kč za celodenní týdenní docházku.
 • Půldenní docházka v období letních prázdnin zůstává aktuální dle ceníku v běžném školním roce.
 • V prosinci se platí školkovné jen za 3 týdny z důvodu Vánočních svátků.

Školné může být hrazeno trvalým příkazem nebo bankovním převodem na účet Školičky Želvičky, s.r.o. Pro provedení platby prosím použijte následující údaje:
Číslo účtu: 679161002/5500
Do poznámky prosím napište: „Jméno dítěte/měsíc platby“.

Platba školkovného vždy do 20. dne na následující kalendářní měsíc.

Cena školkovného pro děti od 3 let může být uplatněna k 1. dni následujícího měsíce po narozeninách dítěte.

Školkovné si můžete uplatnit jako Slevu na dani.

Časté otázky

Ano, pokud máte opravdový zájem. Záloha se platí ve výši 2 000 Kč, která se poté odečte z ceny školného v prvním měsíci docházky.

Pokud dítě do školičky k dohodnutému datu nenastoupí, záloha se nevrací.

 

Mrňousek, který už do Želviček chodil minulý školní rok a rodiče si přejí s vážným zájmem zarezervovat místo na září následujícího školního roku, je nutná záloha 2000 Kč, která bude odečtena ze zářijové docházky. V případě, že v září dítě do Želviček nenastoupí, záloha se nevrací.

Školné je potřeba uhradit před nástupem do naší školičky a pak vždy následně do 20. dne na následující kalendářní měsíc.

Není nic jednoduššího než nám zavolat, nebo se k nám přímo zastavit a domluvit se na všem. S potřebnými dokumenty Vám rádi poradíme a zodpovíme všechny vaše otázky.

Další možnosti

 • Je možné i jednorázové hlídání, v případě volné kapacity.
 • Noční hlídání.
 • Svoz a rozvoz dětí.
 • Dohodnout lze i nadstandardní služby dle dohody a potřeb rodičů.
 • Prázdninový provoz i pro nezapsané dětičky.