Ceník

Naše školička Želvičky je soukromá, a proto nepobírá žádné dotace ani příspěvky na provoz, jako je tomu u dětských skupin a státních školek a odvádí 21%DPH.

Cena zahrnuje

Celodenní pitný režim, pojištění dětí i provozovatele, hygienické potřeby a praní prádla, výtvarný materiál pro vyrábění (včetně výtvarných potřeb), zážitkovou pedagogiku, prvky Montessori (respektovat a být respektován), didaktické pomůcky, anglicko-česká výuka je součástí každodenního dopoledního programu ve třídě, preventivní program Zdravý zoubek, foto a video dokumentace, drobné dárky pro děti, Mikulášská, Vánoční, Velikonoční nadílka, Narozeninová oslava s dárkem, dárek k MDŽ, ke Dni Matek a MDD, slavnostní ukončení docházky při odchodu ze Želviček (pokud si to rodiče přejí), canisterapie (práce se zvířátky) a další aktivity, nájemné a energie, dovoz a distribuce stravy, platy zaměstnanců, úklid a údržba prostor.

Cena neobsahuje

Stravu (dopolední svačinka, oběd, odpolední svačinka), odebíráme od školní jídelny Horní, Brno, je sestavena výživovým poradcem dle spotřebního koše pro předškolní děti pro MŠ, strava se rozdělena pro děti 2-4 roky (oběd 50,-/ 1.svačinka 20,-)  a 4-6 let ( oběd 60,-/ 1. svačinka 30,-)

Pleny (pokud je dětičky ještě potřebují), vstupné na kulturní a vzdělávací akce, svoz a rozvoz dětí.

Celodenní pobyt - 4 týdny (20 pracovních dní)

 Dní z týdne Děti do 3 let Děti od 3 let
 5  10 780,- 9 680,-
 4  8 800,- 7 700,-
 3 7 150,- 6 050,-
 2 5 500,- 4 400,-
 1 4 400,- 3 300,-

 

Půldenní pobyt - 4 týdny (20 pracovních dní)

Pouze v případě volné kapacity.

 Dní z týdne Děti do 3 let Děti od 3 let
 5  7 590,- 6 490,-
 4  6 490,- 5 390,-
 3 5 390,- 4 400,-
 2 4 290,- 3 300,-
 1 3 190,- 2 200,-

 

Další informace ke školkovnému

 • Celodenní docházka od 7-16,30 h, půldenní docházka od  7-12,15h/ od 12-16,30h.
 • Docházka nad rámec 4 týdnů se doplácí dle výše uvedeného ceníku zvlášť.
 • Za absence (z jakéhokoli důvodu) a za Státní svátky se náhrada neposkytuje.
 • Letní prázdninový provoz: v době letních prázdnin budou Želvičky otevřené i pro děti z jiných státních školek či dětských  skupin. Pokud budete mít zájem, je možné se přihlásit na Vámi zvolený termín. Otevřeno bude 7,00-16,30. Na období letních prázdnin musí všichni rodiče, kteří mají zájem o prázdninový provoz podepsat novou  Smlouvu o poskytování péče a vzdělání o dítě předškolního věku, je uzavřena na dobu určitou( 1.7.-31.8.).
 •  Školkovné za letní prázdniny – dítě 2-3 roky: 3500 Kč za celodenní týdenní docházku, dítě 3-6 let: 3000 Kč za celodenní týdenní docházku.
 • Půldenní docházka v období letních prázdnin zůstává aktuální dle ceníku v běžném školním roce.
 • Z důvodu Vánočních prázdnin bude Školička Želvičky uzavřena dle aktuálního roku, přesné datum uzavření školky v prosinci bude vyvěšeno v areálu školky vždy k 1.9. na začátku nového školního roku. Školkovné za prosinec se bude platit dle otevřených dní školky v daném roce.
 • K 1.3.2022 vzhledem k inflaci a nárůstu  celkových cen navyšujeme školkovné o 10%.
 • K 1.6. 2022 se stala Školička Želvičky s.r.o., Modřická 212/84, Brno 61900 plátce daně z přidané hodnoty a bylo ji přiděleno DIČ:CZ07169761

Školné může být hrazeno trvalým příkazem nebo bankovním převodem na účet Školičky Želvičky, s.r.o. Pro provedení platby prosím použijte následující údaje:
Číslo účtu: 679161002/5500
Do poznámky prosím napište: „Jméno a příjmení dítěte/měsíc a rok platby

Platba školkovného vždy k 2. dni aktuálního kalendářního měsíce, stavné se platí hotově na začátku měsíce za minulý měsíc, dle odebrané stravy

Cena školkovného pro děti od 3 let může být uplatněna k 1. dni následujícího měsíce po narozeninách dítěte.

Časté otázky

Ano, pokud máte opravdový zájem. Záloha se platí ve výši 2 000 Kč, která se poté odečte z ceny školného v prvním měsíci docházky.

Pokud dítě do školičky k dohodnutému datu nenastoupí, záloha se nevrací.

 

Mrňousek, který už do Želviček chodil minulý školní rok a rodiče si přejí s vážným zájmem zarezervovat místo na září následujícího školního roku, je nutná záloha 2000 Kč, která bude odečtena ze zářijové docházky. V případě, že v září dítě do Želviček nenastoupí, záloha se nevrací.

Školné je potřeba uhradit před nástupem do naší školičky a pak vždy následně k 2. dni aktuálního kalendářního měsíce

Není nic jednoduššího než nám zavolat, nebo se k nám přímo zastavit a domluvit se na všem. S potřebnými dokumenty Vám rádi poradíme a zodpovíme všechny vaše otázky.

Další možnosti

 • V případě volné kapacity tet :
 • Je možné i jednorázové hlídání,
 • Noční hlídání.
 • Svoz a rozvoz dětí.
 • Dohodnout lze i nadstandardní služby dle dohody a potřeb rodičů.
 • Prázdninový provoz i pro nezapsané dětičky.