Gdpr v naší školičce

Vážení rodiče, 25.5.2018 nabyla platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/2016/679 ze dne 27.4.2016, týkající se ochrany osobních dat. Shromažďování osobních dat ve Školičce Želvičky vychází jednak ze zákoných norem, jednak z Vašeho výslovného souhlasu se zpracováním dat týkajících se údajů o subjektu údajů/dítěte/a jednak ze zpracováním údajů o zákoném zástupci subjektu údajů/rodič/.

 

Kdy se jedná o zákonné normy?

Jsou to veškeré podklady týkající se školní matriky a související

s docházkou dítěte do školky/evidenční list/atd.

 

Kdy se jedná o potřebu Vašeho výslovného souhlasu?

  • Data o osobách vyzvedávajících dítě ze školky.
  • Data o dítěti požadované při účasti dítěte při soutěžích.
  • Souhlas se zveřejněním výtvarných a jiných uměleckých projevů dítěte.
  • Souhlas se zveřejněním fotografií dětí na internetu, či nástěnce za účelem informovanosti, či propagace školky.
  • Svůj souhlas můžete udělit, či neudělit, můžete ho též udělit na určitou dobu/po dobu docházky dítěte do naší školičky.